OPTISET LIITYNTÄVERKOT:

 • valokuitujen runko-, FTTB- ja FTTH-verkkojen suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto
 • ilmalinjojen ja maakaapelien rakentaminen ja asennus
 • valokuitujen jatkaminen, mittaus, vianetsintä ja korjaus
 • kaapelinäytöt ja kartoitukset
 • lupien hakeminen sekä projektinhallinta

KUPARIKAAPELIVERKOT

 • KTV- ja CATV-verkon työt
 • Ethernet-verkkojen työt
 • lukitus- murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmät
 • paloilmoitinverkot
 • langattomien verkkojen asennus ja käyttöönotto
 • laiteasennukset

SÄHKÖNJAKELUVERKOT

 • RS1-pätevyys
 • maanrakennus, ilmalinjat
 • asennus, kytkentä ja käyttöönotto
 • yhteisprojektit televerkkojen kanssa

MUUT PALVELUT

 • henkilönostot
 • maavaraisten putkiverkkojen sulatus